Ako vypestovať bonsaj?

Ako vypestovať bonsaj?

Pestovanie bonsajov v sebe spája prírodu i umenie. Bonsaj, miniatúrny stromček majúci čaro starého stromu, sa ako klenot vyníma v záhrade, na priedomí či napríklad terase. Ak ho sami vypestujete, bude vás tešiť dvojnásobne!

Čo znamená slovo bonsaj?

Bonsaj (tiež bonsai, v Číne potom punsaj alebo penjing) je staré umenie miniaturizácie stromov a ich pestovanie v miskách. Doslovný preklad slova bonsaj má význam ako “strom v miske”, kde bon znamená miska a sai strom (tiež vsádzať). Dlhšia a presnejšia definícia hovorí, že bonsaj je miniatúrny strom pestovaný v miske, ktorý je “bonsajovými” technikami tvarovaný tak, aby navodzoval ilúziu starého stromu. Zahŕňa v sebe prvky pestovateľstva i umenia.

Úskalia izbových bonsajov

Bonsaje, a najmä tie izbové, môžeme bez veľkých ťažkostí kúpiť v záhradníckom centre. Ako izbové bonsaje sa najčastejšie upravujú drobnolisté fíkusy (Ficus benjamina) a citrusy. Ich umelecká hodnota je väčšinou malá. Neupravujú sa podľa stanovených pravidiel, cieľom je vytvoriť milý stromček v dekoratívnej miske a je úplne jedno, či je, alebo nie je tvarovaný v určitom štýle. Práve s týmito bonsajmi sa asi stretávame najčastejšie. Úspechy s ich pestovaním bývajú rôzne. Asi najmenšia škoda nastane, ak sa stromček netvaruje – prerastie a stratí tvar.

Častejšou chybou je však preschnutie alebo naopak premočenie substrátu v miske. Ak sa k nemu pridá ešte útok savých škodcov, je stromček na vyhodenie. Takáto skúsenosť mnohých od pestovania bonsajov odradila a viac sa im venovať nechcú, hoci sa im páči.

Vonkajšie bonsaje sa pestujú ľahšie

Napadlo vám po zlých skúsenostiach s izbovými bonsajmi skúsiť bonsaje vonkajšie? Je to úplne iné! Ak si myslíte, že je to príliš ťažké, vedzte, že nie je, alebo byť nemusí. Vytvarovať si vlastný stromček nie je tak ťažké a nikto po vás nechce študovať tradíciou zakotvené štýly a postupovať tak, aby výtvor bol dokonalý. Robíte to pre seba, pre radosť, postupujete podľa citu. Snáď jedinú vec by mal váš bonsaj spĺňať – vzhľad starého stromu, kedy dôležitým ukazovateľom je najmä sila kmeňa.

Materiál pre vonkajšie bonsaje možno získať v každom záhradníctve za veľmi malú sumu a keď si stromček nájdete v prírode, máte ho úplne zadarmo. Samozrejme, určite nepodporujeme drancovanie lesného porastu, ale les je plný mladých stromčekov, s ktorými sa ďalej nepočíta a veľká väčšina z nich v konkurenčnom prostredí zaniká. Pekné exempláre s rôzne zohýbaným kmeňom a zakrslejším rastom nájdete hlavne na kamenistom či skalnatom podloží. Použite stromy a kríky, ktoré v našich klimatických podmienkach dobre rastú a prezimujú. Prihliadame aj k tomu, ako ľahko je možné tvarovať.

Medzi tie najvhodnejšie patria: borovica (Pinus sylvestris), smrekovec (Larix decidua), jalovec (Juniperus communis), javor (Acer platanoides, A. pseudoplatanus, A. campestre, A. ginnala, A. tatarica, A. palmatum, A. japonicum i.), buk (Fagus sylvatica), hloh (Crategus), hrab (Carpinus betulus), dub (Quercus robur, Q. petraea), lipa (Tilia cordata, T. platyphyllos, Tilia tomentosa) a iné. Vhodným materiálom sú aj otužilé opadavé listnaté kry, ako sú dulovce (Chaenomeles), hlohyňa (Pyracantha coccinea), skalník (Cotoneaster), opadavé azalky (Rhododendron).

Bonsaj vzniká vďaka nožniciam, drôtikom a predstavivosti

Stromčeky, ktoré sa rozhodnete priniesť z prírody, by ste mali vyryť skoro na jar, alebo na jeseň po opadnutí listov. Stromček musí mať čo najväčší koreňový bal a čo najmenej poškodené korene. Potrhané korene zastrihnite a rovnako prvýkrát zasiahnite aj do korunky. Takto prinesené stromčeky vždy vysaďte najprv do voľného záhonu na záhrade.

Ak si mladý stromček kúpite v záhradníctve, môžete ho začať tvarovať v korunke strihom i drôtovaním. Špeciálne bonsajistické drôtiky a náčinie kúpite v špecializovanom obchode. Oplatí sa nešetriť a kúpiť si naozaj kvalitné pomôcky, a to najmä nožnice. Stromčeky drátujte odspodu, s tým, že sila drôtu sa postupne stenčuje pribúdajúcou silou vetvičiek.

Štýly tvarovania

Podľa tvaru kmeňa delíme bonsaje do piatich základných štýlov:

1. Vzpriamený štýl – kmeň je rovný a smeruje kolmo k nebu.
2. Voľne vzpriamený štýl – kmeň je ľahko zvlnený.
3. Šikmý štýl – kmeň je výrazne zošikmený, najčastejšie by tento štýl mal predstavovať stromy v silnom jednostrannom vetre, kedy vetvy na jednej strane úplne alebo čiastočne chýbajú.
4. Polokaskádový štýl – kmeň je ohnutý k zemi, viacmenej vodorovný.
5. Kaskádový štýl – kmeň sa ohýba pod úroveň zeme, vrchol kmeňa leží až pod úrovňou nádoby, ktorá musí byť dostatočne vysoká, prípadne sa podkladá stolčekom.

Ďalej sa štýly rozdeľujú podľa usporiadania vetiev a koreňov, počtu kmeňov, osadenie stromu a ďalších hľadísk.

Stromčeky pre pestovanie bonsajov nemusíte len kupovať alebo hľadať v prírode, možný je aj vlastný výsev či vegetatívne množenie, je to ale cesta veľmi zdĺhavá. Naopak, úplne najjednoduchšie je kúpiť už hotový bonsaj a len ho udržovať v danom tvare. Budete mať síce rýchlo pekný exemplár, avšak pripravíte sa o podiel vlastnej tvorby.