Dobre odvodnená pôda – čo sa skrýva pod týmto označením a prečo je dôležitá pre pestovanie?

Dobre odvodnená pôda – čo sa skrýva pod týmto označením a prečo je dôležitá pre pestovanie?

“Pestujte v dobre odvodnenej pôde” – to je záhradnícka axióma, ktorá je samozrejmosťou v každej príručke pre výsadbu. Čo to však znamená? Ako viete, či je vaša pôda odvodnená alebo nie? A ak nie, dá sa s tým niečo robiť?

Dobre odvodnená pôda – čo to znamená?

Dobré odvodnenie začína s dobrou štruktúrou pôdy, pretože dobre štruktúrovaná pôda obsahuje dostatok pórov (medzery medzi časticami pôdy), ktoré umožňujú voľné prúdenie vzduchu a vody. V ideálnom prípade sú častice piesku, bahna a ílov usporiadané tak, aby zaberali len polovicu priestoru a druhú polovicu ponechali ako priestor pre póry. Väčšina rastlín rastie najlepšie, keď asi 50 percent priestoru pórov drží vodu.

Zadržiavanie vody

Keď prší, cez dobre odvodnenú zeminu ľahko prenikne voda. Korene rastlín môžu za týchto podmienok získať dostatočný vzduch a dostatok vody. Ale keď pôda uchová viac vody ako vzduchu a zostáva zaplavená po dlhú dobu, korene rastlín trpia nedostatkom kyslíka a skôr alebo neskôr uhynú.

Ako zistiť odvodnenie vašej pôdy?

Jednoduchý spôsob, ako zistiť, ako dobre je pôda odvodnená, je vykopať štvorcový otvor s rozmermi 30 × 30 cm, naplniť ho vodou a potom ho nechať úplne vypustiť. Okamžite doplňte vodou a umiestnite do diery pravítko, aby ste zmerali hĺbku vody. Po 15 minútach zmerajte, koľko vody kleslo; vynásobte to štyrmi, aby ste vypočítali, koľko vody bude vypustenej v priebehu hodiny.

Pokiaľ bude vypustených menej ako 2,5 cm, znamená to zlú drenáž. V dobre odvodnenej pôde bude pokles hladiny vody od 2,5 až 15 cm. Pôdy, ktoré vypúšťajú viac než 15 cm, sú považované za suché.

Prečo nie je pôda dobre odvodnená?

Pôda sa môže zle vypúšťať z niekoľkých dôvodov: buď je to dané faktorom človeka, alebo prírodou.

Príroda:

Pôdy s vysokým podielom hliníka obsahujú menšie priestory pórov, ktoré veľmi pomaly uvoľňujú vodu, takže sú často husté a mokré. Voda má tendenciu zhromažďovať sa v pôde, ktorá je na nízko položených miestach, je podložená skalou alebo nepriepustnou vrstvou tvrdého dreva, alebo sedí nad vysokým vodným stolom.

Človek:

Nesprávne úpravy krajiny môžu vytvárať nízke plochy a pomalé odvodnenie sa skladá z odtoku zo striech, spádov a ulíc. Pôdy môžu tiež stratiť svoju prirodzenú pórovitosť kvôli stavebným činnostiam. Dodávatelia môžu počas výstavby odstraňovať ornice a zanechať iba podzemnú pôdu, ťažké vybavenie a prevádzka môžu spôsobiť kompaktnú pôdu, znižovať priestor pórov a umelo vytvárať pevnú konštrukciu.

Ako napraviť zle odvodnenú pôdu?

Samozrejme, najjednoduchším riešením zlej drenáže je prijať vlhkú pôdu a zvoliť rastliny, ktoré ju tolerujú alebo vyžadujú mokré podmienky. No záhradníci, ktorí chcú pestovať viac rastlín, majú iné možnosti. Jedným z účinných postupov pri riešení pomalej drenáže je vytvorenie zvýšených lôžok naplnených poréznou ornicou, čím sa udržujú korene rastlín nad mokrou pôdou.

Niektoré problémy s drenážami je možné vyriešiť tým, že povrch pôdy vytvarujete tvarovými priehlbinami, ktoré odvádzajú nadbytočnú vodu od výsadby. Daždivé záhrady zbierajú vodu počas dažďových búrok a umožňujú jej pomaly prenikať do pôdy. Francúzsky odtok alebo skalnatý výkop môže tiež prenášať vodu mimo oblasti výsadby do záchytnej nádrže alebo inam.

Zmeny organickej látky v pôde môžu zlepšiť schopnosť zadržiavať vodu agregáciou pôdnych častíc a vytváraním väčších pórov. Krycie plodiny, ako je napríklad ďatelina, zlepšujú odvodnenie, a to ako rozštiepením ťažkej, zhutnenej pôdy s koreňmi, tak zvýšením obsahu organických látok v pôde.

Prečítajte si tiež: Plánujete budúci rok úrodu? Toto je nutné urobiť na záhrade práve teraz, aby sa vám budúci rok odvďačila