FARMFOODS – slovenské, prírodné, z vlastných fariem

FARMFOODS – slovenské, prírodné, z vlastných fariem

Sme slovenskí poľnohospodári a rozhodli sme zapojiť svojich 10 samostatných firiem do spoločného konceptu krátkeho farmárskeho dodávateľského reťazca FARMFOODS. Budujeme vlastné predajne VÝNIMOČNÝCH POTRAVÍN z našich polí, maštalí, potravinárskych prevádzok.

Prinášame slovenské prírodné produkty na váš stôl

Zamestnancov máme v oblastiach predaja a servisu poľnohospodárskych strojov, v obchode s poľnohospodárskymi produktmi a vstupmi do prvovýroby, v budovaní poľnohospodárskych stavieb, ale aj vo výrobe elektrickej energie z poľnohospodárskych odpadov a z biomasy v bioplynových staniciach.

Kvalitne, poctivo a zdravo k výnimočným výrobkom

Naším cieľom je ukázať, že poctivou a zdravou cestou bez kompromisov pri zachovaní tých najprísnejších hygienických štandardov nad rámec platnej legislatívy sme schopní odlíšiť sa
od iných farmárskych predajní a potravinárskych reťazcov.