Podnebné podmienky na Slovensku

Podnebné podmienky na Slovensku

Klíma alebo podnebie je súhrn počasia určitého miesta so všetkými jeho zvláštnosťami, pestrosťou a premenlivosťou pozorovaného počas veľa rokov. Podnebie väčšieho územia je makroklíma. Keď sledujeme podnebie určitého užšieho miesta (záhrady, stromu, porastu), hovoríme o mikroklíme.

Slovensko sa nachádza v strednej Európe, v severnom miernom klimatickom pásme, kde sa pravidelne striedajú štyri ročné obdobia. Počasie je premenlivé a zrážky sú relatívne rovnomerne rozložené počas roka.

Čím je ovplyvnená makroklíma na Slovensku?

Podnebie Slovenska ovplyvňujú najmä: západné prúdenie vzduchu, Azorská tlaková výš a Islandská tlaková níž. Západné prúdenie prináša vlhký vzduch od Atlantického oceánu, ktorý v priebehu dňa i roka zmierňuje teplotné výkyvy a prináša zrážky.

Tropická vzduchová hmota z juhu až juhovýchodu k nám prevažne prináša suchší a teplejší vzduch. Vzduch, ktorý k nám prúdi od juhozápadu môže mať naopak vyšší obsah vodnej pary a v lete sa prejaví teplým a vlhkejším počasím.

V zime nám počasie ovplyvňujú arktické vzduchové hmoty. Arktický vzduch od severovýchodu je veľmi studený a suchý, morský arktický vzduch od severozápadu až severu je vlhkejší a obvykle aj menej chladný.

Záhradkárstvo a mikroklíma prostredia

Pre záhradkársku prácu sú mikroklimatické podmienky danej lokality väčšinou dôležitejšie ako je makroklíma celého územia. Pri pestovaní niektorých ovocných, no aj okrasných drevín, zeleniny alebo kvetov je rozhodujúce, či sa na mieste, kde chceme tieto druhy pestovať, vyskytujú často neskoré mrazy, či tu nie je nadmerné sucho alebo vlhko, vysoká vlhkosť, silné vetry, silné zimné mrazy a pod.

Všeobecne však platí, že zdravé, dobre vyvinuté a ošetrované rastliny vedia lepšie znášať aj drsnejšie podmienky prostredia.