Agropodnik Slamoz

Zemplínska Teplica

Výrobky priamo z našej farmy a sadu: pestovanie jabloní v systéme integrovanej ochrany, chov ošípaných, oviec a kôz, chov hovädzieho dobytka, predaj jatočne upravených zvierat (ošípané, ovce, kozy), predaj čerstvého kravského mlieka – mobilný expres, predaj jabĺk (odrody Karneval, Pinova, Idared, Šampión, Golden Delicius)