A&M prebytky zo záhradky

Sezónne ovocie a zelenina, sušené dubáky z hôr (certifikát odbornej spôsobilosti o znalosti a spracovaní húb)