Dvor Výmol

Barbora a Michal Krištúfkovci

Dvor Výmol je malé rodinné hospodárstvo rodiny Krištúfkových, nadväzujúc na rodinnú tradíciu môjho deda.
Venujeme sa pestovaniu zeleniny, ovocia a chovu zvierat ekologicky (hoci necertifikovane), t.j. poctivo, zdravo a v súlade s prírodou.

Snažíme sa nadviazať na tradíciu nášho deda, ktorý v roku 1926 založil pod obcou Cerová-Lieskové, v časti Výmol veľké hospodárstvo na chov zvierat, pestovanie ovocia a zeleniny. My zatiaľ začíname popri iných zamestnaniach so zeleninou a ovocím. Nepoužívame žiadnu chémiu (len eko-prostriedok Neem Azal), ale plečky, motyky a ruky.