Gazdovský dvor Veľká Dolina

Malé rodinné gazdovstvo zamerané na chov dobytka plemena Jersey, chov koní, predaj z dvora hlavne mlieko. Prevádzkujeme aj jazdeckú školu.